De boodschap van Fatima (1917) heeft een dubbele betekenis, ook voor onze tijd. 
In de eerste plaats is de inhoud van de boodschappen (ook los van het mysterieuze ‘derde geheim’) van grote betekenis gebleken voor de afgelopen eeuw. Maria sprak over de opkomst en neergang van het communisme in Rusland (in 1917 wist niemand op dat moment wat daarvan te denken, omdat de revolutie pas dat jaar zou plaatsvinden) en de verschrikking van de tweede wereldoorlog. Deze rampen staan volgens de boodschappen in nauw verband met de verstoktheid van de mensheid in de zonde. Als de mensheid zich echter bekeert en zich toewijdt aan het Onbevlekt Hart van Maria, zal er vrede en zegen komen. Portugal, dat deze opdracht vervulde, is inderdaad gespaard gebleven en nog steeds een goed katholiek land… 
In de tweede plaats gaf Maria een ‘wapen’: de rozenkrans.
Wie dit gebedsmiddel ter hand neemt, bouwt mee aan een betere wereld.Voor ons is dit een goede aansporing tot een hernieuwde devotie tot Maria.

 

En wat betreft de kinderen Francesco en Jacintha… zij waren zelf (in hun kinderlijke eenvoud en overgave aan het rozenkransgebed) de levende getuigen voor de waarachtigheid van de boodschappen. Het waren gewone dorpskinderen met al hun streken, die door de hand van God en Maria werden geleid naar een serieus (en kort) leven in dienst van de wereldvrede. Zij laten zien dat heiligheid - en het offer voor de verbetering van de wereld - kan bestaan in kleine, verborgen ‘heldendaden’. 
Op die manier kunnen zij ook óns voorbeeld zijn om op een eenvoudige manier te doen wat op onze weg komt – en dat zin geven in het licht van de hele wereld.